Zuigelingen

Zuigelingen

Baby’s leren door te bewegen. Door motorische vaardigheden te ontdekken wordt de wereld van een baby in iedere fase een stukje groter. Maar wat als dit proces moeilijk verloopt of het behalen van de mijlpalen niet zo vanzelfsprekend is? Dan wil je je kleintje hierbij helpen.

Ontwikkeling

Bij zuigelingen kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel, de zintuigen, de organen of het houdings- en bewegingsapparaat.
Bij kleine kinderen geldt vaak: hoe eerder een kind behandeld kan worden, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling.

Indicaties voor behandeling

• Voorkeurshouding
• Plagiocephalie en brachycephalie (schedel afplatting)
• Huilbaby
• Onrust en/of overstrekken
• Prematuriteit (vroeggeboorte)
• Dysmaturiteit (te laag geboortegewicht)
• Achterstand in motorische ontwikkeling
• Opvallende motoriek (bijvoorbeeld tenenlopen of billenschuiven)
• Hypo- hypertonie (te hoge of te lage spierspanning)
• Eenzijdig bewegen (asymmetrie)
• Orthopedische afwijkingen
• Neurologische aandoeningen
• Erbse parese
• Syndromen
• Algehele ontwikkelingsachterstanden

De kinderfysiotherapeut zal samen met de ouder(s)/verzorger(s) de baby observeren, beoordelen, onderzoeken en bespreken of behandeling geïndiceerd is.

De behandeling

• Richt zich op het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling
• Adviezen aan ouder(s)/verzorger(s) met betrekking tot hantering en positionering van hun kind en speladviezen (bij dagelijkse verzorging), hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen staan centraal
• Adviezen zijn direct in de eigen situatie toepasbaar
• Bij kinderen van 0-2 jaar vindt de behandeling aan huis plaats

Overige doelgroepen

Werkwijze

Direct toegankelijk

Een verwijzing van een specialist is niet noodzakelijk om uw kind bij ons aan te melden. De kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF). U kunt via mail, website of telefoon direct een afspraak maken.

Contact met andere zorgprofessionals

Indien nodig hebben wij contact met zorgprofessionals, zoals huisarts, kinderarts, jeugdarts, specialist en/of leerkracht, om hen op de hoogte te stellen van onderzoeks- en behandelresultaten en om tot onderlinge afstemming te komen. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de ouders.

Behandeling aan huis

Voor de behandelingen van zuigelingen komen we bij u aan huis. Dit geldt ook voor kinderen met ernstige beperkingen of situaties waarbij het niet mogelijk is naar de praktijk te komen. Voor alle andere kinderen is er onderzoek en behandeling mogelijk in onze praktijk. Deze is volledig ingericht op de behandeling van kinderen en jongeren.

Eerste consult

Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt de ouders/verzorgers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Tijdens de eerste afspraak worden, naar aanleiding van de vragenlijst, de hulpvraag, achtergrond en ontwikkeling van uw kind besproken.
Neem een (eventuele) verwijsbrief, het verzekeringspasje en een legitimatiebewijs van uw kind mee.
Daarna volgt spelenderwijs het onderzoek, bestaande uit een observatie, het afnemen van relevante metingen en (gestandaardiseerde) testen.

De uitkomst van het onderzoek wordt besproken met ouders/verzorgers. Indien nodig zal er worden overgegaan tot behandeling. Na instemming van het behandelplan door ouders/verzorgers zal de behandeling worden gestart. Tussentijdse evaluaties zullen de voortgang van de behandeling weergeven.

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF), u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist

Bij een aanvullende verzekering heeft uw kind naast de 18 behandelingen uit de basisverzekering recht op extra vergoedingen, afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Na aanmelding wordt er binnen twee weken een afspraak ingepland. Samen kijken we naar een geschikt moment.

De Duif

Aandacht voor bewegen