Kinderfysiotherapie

Voor wie?

Wat doen wij?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling en het bewegen van kinderen van 0-18 jaar. Wij observeren, onderzoeken en behandelen en geven daarnaast voorlichting en advies.

Door middel van spel en kindergericht oefenmateriaal in een kindvriendelijke ruimte wordt er gewerkt aan de hulpvraag van het kind.

De kinderfysiotherapeut is master opgeleid en geregistreerd in het beroepsregister.

Werkwijze

Direct toegankelijk

Een verwijzing van een specialist is niet noodzakelijk om uw kind bij ons aan te melden. De kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF). U kunt via mail, website of telefoon direct een afspraak maken.

Contact met andere zorgprofessionals

Indien nodig hebben wij contact met zorgprofessionals, zoals huisarts, kinderarts, jeugdarts, specialist en/of leerkracht, om hen op de hoogte te stellen van onderzoeks- en behandelresultaten en om tot onderlinge afstemming te komen. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

Behandeling aan huis

Voor de behandelingen van zuigelingen komen we bij u aan huis. Dit geldt ook voor kinderen met ernstige beperkingen of situaties waarbij het niet mogelijk is naar de praktijk te komen. Voor alle andere kinderen is er onderzoek en behandeling mogelijk in onze praktijk. Deze is volledig ingericht op de behandeling van kinderen en jongeren.

Eerste consult

Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt de ouders/verzorgers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Tijdens de eerste afspraak worden, naar aanleiding van de vragenlijst, de hulpvraag, achtergrond en ontwikkeling van uw kind besproken.
Neem een (eventuele) verwijsbrief, het verzekeringspasje en een legitimatiebewijs van uw kind mee.
Daarna volgt spelenderwijs het onderzoek, bestaande uit een observatie, het afnemen van relevante metingen en (gestandaardiseerde) testen.

De uitkomst van het onderzoek wordt besproken met ouders/verzorgers. Indien nodig zal er worden overgegaan tot behandeling. Na instemming van het behandelplan door ouders/verzorgers zal de behandeling worden gestart. Tussentijdse evaluaties zullen de voortgang van de behandeling weergeven.

Vergoedingen

Contract met zorgverzekeraars
De Duif Kinderfysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars* een contract afgesloten. Dit betekent dat wij de behandelingen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekering. U krijgt dus geen nota thuisgestuurd. Een aantal zorgverzekeraars stuurt de cliënt later een overzicht van de gedeclareerde behandelingen

*Alleen met zorgverzekeraar CZ werkt De Duif Kinderfysiotherapie contractvrij. Bent u verzekerd bij CZ en wilt u uw zoon of dochter aanmelden, neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden.

Aanmelden

Na aanmelding wordt er binnen twee weken een afspraak ingepland. Samen kijken we naar een geschikt moment.

De Duif

Aandacht voor bewegen