Oefentherapie Cesar

Wat doen wij?

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag en het verbeteren van de houding en beweging van de patient.
Wij observeren, onderzoeken en behandelen en geven daarnaast voorlichting en advies.

Samen met de oefentherapeut wordt gekeken naar hoe de dagelijkse activiteitenen leefstijl invloed hebben op de klachten. Vervolgens wordt er gestart met oefeningen die bijdragen aan een juiste houding en manier van bewegen.

De basisgedachte van oefentherapie Cesar:

Het aanleren van een optimaal houding- en bewegingsgedrag, waardoor eventuele pijnklachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Kortom het is een bewustwordingsproces.

Behandeling oefentherapeut

De oefentherapeut richt zich op het verbeteren van houdings- en bewegingsgewoonten die voor klachten zorgen. Een houding en manier van bewegen zijn vaak aangeleerd. Gedurende de jaren zit het zo in uw systeem dat u zich er niet meer bewust van bent. Vaak ontstaan klachten uit alledaagse verrichtingen zoals het staan, lopen, bukken, tillen en zitten. De oefentherapeut maakt u bewust van deze gewoontes en geeft tips en oefeningen om dit te verbeteren.

Behandelindicaties

 • Houdingsproblemen
  preventief, kyphose, scoliose, groeistoornissen (zoals M.Scheuermann), houdingsafwijkingen
 • Nek-/schouder-/arm-/hoofdpijnklachten
  hernia, bursitis, hypertonie nek-/schouderspieren, CANS(RSI), migraine, spierspanningshoofdpijn
 • Rugklachten
  lumbago, hernia, ischias, spit, spondylose, spondylolisthesis, osteoperose en chronische lage rugklachten
 • Bekken-heupklachten
  SI-gewricht klachten, instabiliteit van de bekkengewrichten, osteoperose, total hip (pre- en postoperatief) bekkenregio klachten tijdens en na zwangerschap
 • Voet- en knieklachten
  standsafwijkingen van de onderste extremiteiten, total knee
 • Ademhaling
  hyperventilatie, COPD, verkeerde ademhalingstechniek
 • Reumatologie
  reumatoide arthritis, fybromyalgie, Bechterew
 • Arbeids gerelateerde klachten
  klachten veroorzaakt vanuit het werk, veelal veroorzaakt door overbelasting
 • Slaapproblemen

Therapie in het water

Voor wie?

Bewegen in het water biedt uitkomst wanneer u moeite heeft met bewegen door bijvoorbeeld gewrichtsklachten, zoals artrose, reuma of fybromyalgie, maar ook als u herstellende bent van een ziekte of operatie, of bij de ziekte van Parkinson of Multiple Sclerose.

 

Wat is hydrotherapie?

Hydrotherapie is een therapeutische oefenmethode in het water. In het water heeft de zwaartekracht minder grip, waardoor bewegen makkelijker gaat. Het is een veilige manier om te bewegen zonder uw gewrichten veel te belasten. U traint onder begeleiding in verwarmd water. Hierbij wordt gewerkt aan een persoonlijk doel zoals het verbeteren van kracht, stabiliteit en mobiliteit.

Therapie in het water
Zwembad Rozengaarde
Bezelhorstweg 115, 7002 CC Doetinchem

Werkwijze

 

Direct toegankelijk

Een verwijzing van een specialist is niet noodzakelijk om u bij ons aan te melden. De oefentherapeut is direct toegankelijk (DTO). U kunt via mail, website of telefoon direct een afspraak maken.

 

Behandeling aan huis

Voor mensen met ernstige beperkingen of situaties waarbij het niet mogelijk is naar de praktijk te komen, komen wij bij u thuis. Voor alle anderen is er onderzoek en behandeling mogelijk in de praktijk. Deze is zowel ingericht op volwassenen als kinderen.

 

Eerste consult

Tijdens de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats, daarna volgt een oefentherapeutisch onderzoek.
Neem een (eventuele) verwijsbrief, het verzekeringspasje en uw legitimatiebewijs mee.
Daarna volgt het onderzoek, bestaande uit een observatie, het afnemen van relevante metingen en (gestandaardiseerde) testen.

De uitkomst van het onderzoek wordt met u besproken. Indien nodig zal er worden overgegaan tot behandeling. Na instemming van het behandelplan zal de behandeling worden gestart. Tussentijdse evaluaties zullen de voortgang van de behandeling weergeven.
Het behandelplan brengt een scala aan mogelijke oefeningen met zich mee. Dit kan houdingscorrigerend, spierversterkend, mobiliserend, stabiliserend of ontspannend zijn. Wat er nodig is, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de individuele mogelijkheden.

 

Contact met andere zorgprofessionals

Indien nodig hebben wij contact met zorgprofessionals, zoals huisarts, ergotherapeut of specialist, om hen op de hoogte te stellen van onderzoeks- en behandelresultaten en om tot onderlinge afstemming te komen. Dit gebeurt uitsluitend met uw toestemming.

Wij maken gebruik van ZorgDomein, een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen.

Vergoedingen

De praktijk heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. Kijk in uw polisvoorwaarden of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Een behandeling oefentherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Controleer uw eigen polis bij de verzekeringsvoorwaarde hoe u verzekerd bent.

Bij chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed en daarna (vanaf 21e behandeling) uit de Basis verzekering. Uw therapeut kan controleren of de klacht op de chronische indicatie lijst staat.
Voor Jongeren onder de 18 jaar geldt een vergoeding tot maximaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Zijn er meer behandelingen nodig, dan is dit afhankelijk van de aanvullende verzekering van de ouders.

Een behandeling Oefentherapie Cesar heeft geen consequenties voor uw eigen risico.

Aanmelden

Na aanmelding wordt er binnen twee weken een afspraak ingepland. Samen kijken we naar een geschikt moment.

De Duif

Aandacht voor bewegen