De Duif

Kinderfysiotherapie en Oefentherapie Cesar

Aandacht voor bewegen

De Duif

Kinderfysiotherapie en Oefentherapie Cesar

Aandacht voor bewegen

Wat doen wij?

De Duif biedt aandacht voor bewegen!

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling en beweging van kinderen van 0-18 jaar.

De oefentherapeut Cesar begeleid in het aanleren van gezond beweeg gedrag op volwassen leeftijd.

De therapeuten van De Duif hebben elk zijn of haar specialiteiten en zijn geregistreerd in het beroepsregister.

Mondriaanstraat 16
Duiven

Voor wie?

Vergoedingen

18N

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

i

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten

Behandelingen bij de oefentherapeut worden beperkt vergoed vanuit de basisverzekering

$

Voor zowel kinderfysiotherapie als oefentherapie geldt directe toegankelijkeheid.
U heeft geen verwijzing nodig

Over Ons!

Nieuws?

Corona

December 2020

De Duif- kinderfysiotherapie en oefentherapie cesar houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en de broepsgroepen. Dit betekend dat wij gedurende de lockdown geopend zijn.
Het vrije inloop spreekuur van de kinderfysiotherapie gaat niet door.

De Duif

Aandacht voor bewegen