Schoolkinderen / Jongeren

Schoolkinderen / jongeren

Kinderen worden ouder en hun lichaam verandert snel. In periodes van groeispurten en lichamelijke veranderingen komen houdings- en bewegingsproblemen geregeld voor. Ook wordt hun sociale omgeving steeds complexer en het coördineren van bewegingen ingewikkelder. Denk bijvoorbeeld aan leren schrijven en sporten. Hoofdpijn-, nek-,  rug- en overbelastings-klachten komen eveneens geregeld voor.

Op deze leeftijd zijn kinderen vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of moeite hebben met bepaalde motorische vaardigheden, ten opzichte van leeftijdsgenoten. Voor ondersteuning in de mogelijkheden van het lijf en de motoriek van het kind kan de deskundigheid van de kinderfysiotherapeut ingeroepen worden. Een positieve stimulans voor zowel de motoriek als het gehele welbevinden van het kind.

De behandeling

• Het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling door middel van oefeningen die in spelvorm worden aangeboden
• Het geven van adviezen aan het kind en ouders met betrekking tot sport en spel, hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen

Indicaties voor behandeling

• Sport gerelateerde klachten
• Grove motoriekproblemen (rennen, huppelen, hinkelen, springen, bal- en balansspellen)
• Fijne motoriek problemen (knippen, kleuren en tekenen etc.)
• Dysgrafisch schrift (schrijfproblemen in uitvoering en/of kwaliteit)
• Lateralisatie problemen (geen dominante voorkeurshand)
• Overgewicht
• Ruimtelijke oriëntatie-problemen
• Dyspraxie
• Houterige, onhandige motoriek
• Angst in bewegen
• Afwijkend looppatroon en/of voetenstand
• Hypermobiliteit
• Hypo- hypertonie (te hoge of te lage spierspanning)
• Tenenlopen
• Houdingsproblematiek
• Overbeweeglijkheid
• Pijnklachten tijdens bewegen
• DCD (Developmental Coördination Disorder)
• Motorische problemen bij DCD, AD(H)D, ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
• Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
• Ademhalingsproblemen (CF, astma, hyperventilatie)
• Hyperventilatie
• Hoofdpijnklachten
• Orthopedische aandoeningen (rugklachten, platvoeten, heupdysplasie, scoliose)
• Houdingsproblematiek
• Neurologische aandoeningen
• Syndromen
• Spierziekten
• JIA (Jeugdreuma)
• Status na fracturen

Medical Taping bij blessures

Deze tape methode wordt gebruikt bij verschillende blessures. Denk hierbij aan houdingscorrecties, overbelasting of verzwikking.

Bij elke blessure en elk lichaamsdeel passen verschillende manieren van tapen.
In de meeste gevallen geeft de tape een directe vermindering van pijnklachten en verbetering van de spierfunctie. De tape kan spieren helpen activeren of juist helpen ontspannen. Daarnaast kan het helpen om de doorbloeding te verbeteren, zodat (pijn)klachten sneller verholpen kunnen worden.

Overige doelgroepen

Werkwijze

Direct toegankelijk

Een verwijzing van een specialist is niet noodzakelijk om uw kind bij ons aan te melden. De kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF). U kunt via mail, website of telefoon direct een afspraak maken.

Contact met andere zorgprofessionals

Indien nodig hebben wij contact met zorgprofessionals, zoals huisarts, kinderarts, jeugdarts, specialist en/of leerkracht, om hen op de hoogte te stellen van onderzoeks- en behandelresultaten en om tot onderlinge afstemming te komen. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de ouders.

Behandeling aan huis

Voor de behandelingen van zuigelingen komen we bij u aan huis. Dit geldt ook voor kinderen met ernstige beperkingen of situaties waarbij het niet mogelijk is naar de praktijk te komen. Voor alle andere kinderen is er onderzoek en behandeling mogelijk in onze praktijk. Deze is volledig ingericht op de behandeling van kinderen en jongeren.

Eerste consult

Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt de ouders/verzorgers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Tijdens de eerste afspraak worden, naar aanleiding van de vragenlijst, de hulpvraag, achtergrond en ontwikkeling van uw kind besproken.
Neem een (eventuele) verwijsbrief, het verzekeringspasje en een legitimatiebewijs van uw kind mee.
Daarna volgt spelenderwijs het onderzoek, bestaande uit een observatie, het afnemen van relevante metingen en (gestandaardiseerde) testen.

De uitkomst van het onderzoek wordt besproken met ouders/verzorgers. Indien nodig zal er worden overgegaan tot behandeling. Na instemming van het behandelplan door ouders/verzorgers zal de behandeling worden gestart. Tussentijdse evaluaties zullen de voortgang van de behandeling weergeven.

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF), u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist

Bij een aanvullende verzekering heeft uw kind naast de 18 behandelingen uit de basisverzekering recht op extra vergoedingen, afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Na aanmelding wordt er binnen twee weken een afspraak ingepland. Samen kijken we naar een geschikt moment.

De Duif

Aandacht voor bewegen