Praktijk informatie

De Praktijk

De Duif Kinderfysiotherapie en Oefentherapie Cesar is gevestigd aan de Mondriaanstraat 16 in Duiven. Hier werken Richard en Ellen, ieder vanuit een eigen specialisatie, samen om kinderen en volwassen te begeleiden in bewegen.

Welkom

De praktijkruimtes zijn sfeervol, warm en kindvriendelijk ingericht.

De sfeer in de praktijk voelt prettig en nodigt uit tot bewegen. Juist bij kinderen is het mooi om te zien wat dit met hen doet wanneer ze binnen komen.

Ons team

Kennismaking met Ellen

Kinderfysiotherapeute Ellen van Gulik – van de Pol (1985) is medeoprichter en eigenaar van De Duif Kinderfysiotherapie en Oefentherapie Cesar. Ze werkt al tien jaar met kinderen en jongeren en is zelf moeder van drie kinderen.

Ieder kind is uniek en dat maakt het zo mooi en leuk om met ze te werken. Ik vind het belangrijk dat kinderen gezien worden, in wie ze zijn en waar hun kracht ligt. Vanuit die visie begeleid ik kinderen in bewegen.

Scholing
 • Fysiotherapie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Kinderfysiotherapie te Breda – Master of Pediatric Physical Therapy
 • Recente cursussen/congressen:
 • Anders kijken naar kinderen
 • Zuigelingen asymmetrie (PCM-meting)
 • Congres Vroegsignalering bij baby’s
 • Congres Hoogbegaafdheid
 • Congres Down Syndroom
Beroepscode en registratie
Onze praktijk voldoet aan alle wettelijke eisen voor registratie, opleiding en ervaring.

 • Geregistreerd kinderfysiotherapeut in het BIG register (registratienummer: 99908867204)
 • Geregistreerd fysiotherapeut bij het Koninklijk Genootschap Voor Fysiotherapeuten (KNGF)
 • Geregistreerd Kinderfysiotherapeut bij Nederlandse Vereniging voor Kinderfyiotherapie (NVFK)
 • Werkt volgens beroepscode
 • Geregistreerd in kwaliteitsregister fysiotherapeuten KRF NL
AGB-registratie
Zorgverlener:
E.S.A. van de Pol
AGB-code: 04112053

Fysiotherapie van de Pol, eigenaar
AGB-code: 04018862
Handelsnaam: De Duif – Kinderfysiotherapie
KvK: 09187809
Mondriaanstraat 16
6921 MJ Duiven

Kennismaking met Richard

Oefentherapeut Richard van Gulik (1982) is medeoprichter en eigenaar van De Duif Kinderfysiotherapie en Oefentherapie Cesar. Hij werkt sinds 2005 met volwassenen met uiteenlopende klachtenbeelden.

Werken met mensen en het omgaan met hun klachten biedt uitdaging, iedere dag weer. Ik vind het belangrijk betrokken te zijn bij de mensen die ik behandel zodat ik persoonlijke hulp kan bieden en dat we samen het maximale kunnen bereiken.

Scholing
 • Oefentherapie Cesar Hogeschool Utrecht
 • Hydrotherapie Johan Lambeck
 • Recente scholing/cursussen:
 • Rugklachten en chronische pijn
 • Slaaptherapie
 • Medical taping
Beroepscode en registratie
Onze praktijk voldoet aan alle wettelijke eisen voor registratie, opleiding en ervaring.

 • Geregistreerd oefentherapeut cesar in kwaliteitsregister Paramedici
 • Geregistreerd oefentherapeut cesar bij Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
Klachtenregeling
De Duif Kinderfysiotherapie neemt deel aan de klachtenregeling van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Voor de verschillende opties in geval van een klacht worden de ouders/verzorgers van de
cliënt verwezen naar www.defysiotherapeut.com

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 18.00 uur
Zaterdag 9.00 – 12.00 uur

Afspraken in de avonduren in overleg.

Uw persoonsgegevens en uw privacy
Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De Duif

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u of uw kind verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Praktijk De Duif is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt middels beveiligde systemen
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens wanneer blijkt dat deze niet kloppen
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten
 • Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of wanneer de verwijdering van bepaalde gegevens ervoor zorgt dat uw leven of dat van een ander in gevaar komt. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

  De medewerkers van praktijk De Duif hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een andere. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

  Uitwisseling gegevens

  Praktijk De Duif deelt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via een beveiligde verbinding uw medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisarts en/of de medisch specialist.

  Overdracht van uw dossier

  Uw dossier wordt door uw therapeut overgedragen middels een beveiligde verbinding. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt dan een email sturen naar info@kinderfysiodeduif.nl

De Duif

Aandacht voor bewegen