Peuters en Kleuters

Indicaties voor behandeling

• Moeizame of traag verlopende motorische ontwikkeling
• Meer dan gemiddeld struikelen of vallen
• Angst in bewegen
• Poep- en plasproblemen
• Grof motorische problemen (rennen, klimmen, hinkelen, springen, bal- en balansspellen)
• Fijn motorische problemen (knippen, kleuren, tekenen en knutselen)
• Dyspraxie (onhandigheid in bewegen)
• Houterig bewegingspatroon
• Afwijkend looppatroon en/of voetenstand
• Hypo- hypertonie (te hoge of te lage spierspanning)
• Verkeerde houding
• Hypermobiliteit
• Overbeweeglijkheid
• Lateralisatie problemen (geen dominante voorkeurshand)
• Longproblemen (CF, ademhaling, astma)
• Orthopedische afwijkingen (tenenlopen, klompvoeten, botbreuken)
• Neurologische problemen (spasticiteit, spierziekten, stofwisselingsziekten, syndromen)

Peuters en Kleuters

De grenzen van motorische mogelijkheden opzoeken hoort bij de leeftijd van peuters en kleuters. Experimenteren, uitproberen, vallen en opstaan; De wereld om hen heen wordt ontdekt. Zowel de grove- als fijne motoriek begint een steeds belangrijkere rol te spelen, ook op sociaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan het samen spelen in de speeltuin, op het plein of tijdens de gymles. Ook fijn-motorische vaardigheden als kleuren, tekenen, knippen, en zelfstandig aan- en uitkleden zijn handelingen die passen bij de peuter- en kleuterleeftijd.

Bij sommige kinderen kost het bewegen extra moeite. Soms zijn niet alle voorwaarden aanwezig om een vaardigheid aan te leren en speelt angst of een gebrek aan ervaring een rol. Dan is het gewoon fijn dat je daarbij wat hulp krijgt.

De behandeling

• Richt zich op het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling door middel van oefeningen die spelenderwijs worden aangeboden
• Betreft het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot motorisch spel, stimulans van de motorische ontwikkeling van hun kind en eventuele adviezen omtrent spel, hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen

Overige doelgroepen

Werkwijze

Direct toegankelijk

Een verwijzing van een specialist is niet noodzakelijk om uw kind bij ons aan te melden. De kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF). U kunt via mail, website of telefoon direct een afspraak maken.

Contact met andere zorgprofessionals

Indien nodig hebben wij contact met zorgprofessionals, zoals huisarts, kinderarts, jeugdarts, specialist en/of leerkracht, om hen op de hoogte te stellen van onderzoeks- en behandelresultaten en om tot onderlinge afstemming te komen. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de ouders.

Behandeling aan huis

Voor de behandelingen van zuigelingen komen we bij u aan huis. Dit geldt ook voor kinderen met ernstige beperkingen of situaties waarbij het niet mogelijk is naar de praktijk te komen. Voor alle andere kinderen is er onderzoek en behandeling mogelijk in onze praktijk. Deze is volledig ingericht op de behandeling van kinderen en jongeren.

Eerste consult

Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt de ouders/verzorgers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Tijdens de eerste afspraak worden, naar aanleiding van de vragenlijst, de hulpvraag, achtergrond en ontwikkeling van uw kind besproken.
Neem een (eventuele) verwijsbrief, het verzekeringspasje en een legitimatiebewijs van uw kind mee.
Daarna volgt spelenderwijs het onderzoek, bestaande uit een observatie, het afnemen van relevante metingen en (gestandaardiseerde) testen.

De uitkomst van het onderzoek wordt besproken met ouders/verzorgers. Indien nodig zal er worden overgegaan tot behandeling. Na instemming van het behandelplan door ouders/verzorgers zal de behandeling worden gestart. Tussentijdse evaluaties zullen de voortgang van de behandeling weergeven.

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt met 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF), u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist

Bij een aanvullende verzekering heeft uw kind naast de 18 behandelingen uit de basisverzekering recht op extra vergoedingen, afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Na aanmelding wordt er binnen twee weken een afspraak ingepland. Samen kijken we naar een geschikt moment.

De Duif

Aandacht voor bewegen